شرکت ما دارای 5000 مترمربع فضا و امکانات داخلی است. ما در این مرکز می¬توانیم 750 تن آهن کلاته EDDHA تولید کنیم. ما با دو دانشگاه دولتی در چین و دو دانشگاه در ترکیه همکاری می¬کنیم.

Xantafe کودهای مبتنی بر پایه آهن تولید می-کند. از آن جا که شرکت ما در این زمینه تخصص دارد، کود آهن با کیفیت بالایی را در اختیار تولید کنندگان قرار می¬دهد که از این رو و با توجه به دانش و تجربیات آن¬ها، منجر به ایجاد سود بالایی می¬شود.