Nisan 2013 ‘te Altarnative Energy Solutions Ltd. Şti. ünvanı ile 2 Türk ve bir Amerikalı bir girişimci öncülüğünde kurulan firma enerji sistemleri ve tarım ürünleri geliştirilmesi konularında faaliyetlere başlamıştır. 2015 yılında tarım sektöründe Türkiye’de üretimi bugüne kadar yapılamayan bir ilki gerçekleştirerek bitki beslemede önemli bir yer tutan demir elementinin EDDHA şelatlı demir üretimi konusunda ARGE faaliyetlerine başlamıştır. 2016 yılında firma ortağı Erol Günalan diğer ortakların hisselerini satın almıştır. Antalya Organize Sanayi yakınındaki Döşemealtı Akdeniz Koop Sitesinde üretim konusunda tesisleşen firma toplam 1.200.000$ yatırım ile 2018 Nisan ayında EDDHA şelatlı demir üretimine başlamıştır. Böylelikle bitki beslemede şelatlı elementlerin üretimi konusunda ithal mal yerine ilk kez yerli üretim yapılmaya başlanmıştır.

Demir, Dünya’da en çok noksanlığı görülen mikro-elementlerden birisidir. Türkiye topraklarında da çinko, bor ve demir noksanlığı başta gelir. Bunun başlıca nedenleri; Kireçli topraklar, yüksek toprak ve su pH’ı, yüksek HCO3 konsantrasyonları ve topraktaki bitki besin elementlerinin düzensizliği yani farklı gübrelerin programsız ve yanlış uygulamaları diyebiliriz.

EDDHA yanısıra EDTA, NAAA,IBA gibi diğer ürünlerinde üretimin yapılması ve demirin yanısıra EDDHA şelatlı magnezyum, çinko, mangan ve bakır gibi toprağın ihtiyacı olan elenmetlerinin de 2019 yılından itibaren yapılması hedeflenmektedir.